Visual Four® - Telemarketing Server

Algemene Informatie

Visual Four® - Telemarketing Server is een branchespecifieke software systeem voor marktonderzoek adviesbureaus, telemarketing bedrijven of middelgrote organisaties die op een professionele wijze zelfstandig klantcontacten willen onderhouden. Het software systeem is geschikt voor ad hoc- zowel als continu (longitudinaal) onderzoek opdrachten.      

De Visual Four® - Telemarketing system bevat de functionaliteit van de Visual Four® Project Server. De Telemarketing Server heeft echter een groot aantal uitbreidingen die specifiek zijn voor de branche.

  • Meerdere onderzoekopdrachten(=projectdelen) bij een klantopdracht (=project). Meerdere selecties per onderzoekopdracht ( o.a. Proefenquetes of Deskundigen-autoriteitenonderzoek)
  • Standaard import mogelijkheden op basis van de onderzoeksopdracht (bijv. gegevens die door de klant worden aangeleverd ) De importgegevens worden per onderzoeksopdracht, onafhankelijk van de gegevens die reeds in Visual Four Server zijn opgenomen, opgeslagen (=gecompartimenteerd) 
  • Uitgebreide automatische selectie mogelijkheden (=opstellen steekproef) op personen en organisaties of een combinatie van beide. Zoek criteria worden per zoekopdracht en selectie vastgehouden. Selectiecriteria kunnen worden gekopieerd naar andere onderzoekopdrachten 
  • Handmatige toevoeging/verwijdering van personen en organisaties aan selectielijsten.
  • Voortgangsrapportage op basis van een uitgekiend status-systeem. Dit status systeem is aanpasbaar aan de wensen van de gebruiker. 
  • Opstellen van een vragenlijst (mondelinge, schriftelijke en telefonische enquete) behorende bij een onderzoeksopdracht. Open en gesloten vragen worden ondersteund. De vragenlijst kan gestructureerd, half-gestructureerd en ongestructureerde worden doorlopen.
  • Uitgebreide kwantitatieve en grafische rapportage van de onderzoeksresultaten 
  • Standaard Export mogelijkheden naar Word, Excel, Access SPSS en email marketing en salarispakketten.
  •  Volledige integratie met de urenverantwoording. 

De rapporten die in Visual Four® - Telemarketing zijn opgenomen zijn ontwikkeld met behulp van de Crystal Reports rapportgenerator. De gebruiker heeft de mogelijkheid deze rapporten aan te passen naar eigen inzicht en op te nemen in de Visual Four Server  alsof ze onderdeel zijn de Visual Four Server.

Talen: Nederlands, Engels (andere talen op aanvraag)

Specificaties:
* 32 bit software for Windows Vista / Windows 7
 * Pentium Xenon/Core with 2GB Ram
 * Client/Server MS Server 2003/2008
 * Ondersteuning Oracle, MSSQL Server, PervasiveSQL, mySQL
 
* Volledige integratie met Office2003/2007/2010 en Autocad

tekstscreenshots.jpg (7262 bytes)