Visual FourŪ - Talent Search Server

Algemene informatie

Visual FourŪ - Talent Search is een branchespecifieke software systeem voor Executive-search Adviesbureau's, Werving & Selectiebureau's en P&O afdelingen van middelgrote ondernemingen.  Bedrijven die op een professionele wijze willen om gaan met informatie over mensen en de relatie die deze mensen hebben met de eigen dan wel externe bedrijven. 

De Visual FourŪ - Talent Search system bevat de functionaliteit van de Visual FourŪ Project Server. De Talent Search Server heeft echter een groot aantal uitbreidingen die specifiek zijn voor branche.

  • Meerdere zoekopdrachten(=projectdelen) bij een klantopdracht (=project). Meerdere selecties per zoekopdracht
  • Uitgebreide automatische selectie mogelijkheden op personen en organisaties of een combinatie van beide. Zoek criteria worden per zoekopdracht en selectie vastgehouden. Selectiecriteria kunnen worden gekopieerd naar andere zoekopdrachten 
  • Handmatige toevoeging/verwijdering van personen en organisaties aan selectielijsten.
  • Voortgangsrapportage op basis van een uitgekiend status-systeem. Dit status systeem is aanpasbaar aan de wensen van de gebruiker. 
  • Standaard Export mogelijkheden naar Word, Excel, Access en salarispakketten. 

De rapporten die in Visual FourŪ - Talent Search zijn opgenomen zijn ontwikkeld met behulp van de Crystal Reports rapportgenerator. De gebruiker heeft de mogelijkheid deze rapporten aan te passen naar eigen inzicht en op te nemen in de Visual Four Server  alsof ze onderdeel zijn de Visual Four Server.

Talen: Nederlands, Engels (andere talen op aanvraag)

Specificaties:
* 32 bit software for Windows Vista / Windows 7
 * Pentium Xenon/Core with 2GB Ram
 * Client/Server MS Server 2003/2008
 * Ondersteuning Oracle, MSSQL Server, PervasiveSQL, mySQL
 
* Volledige integratie met Office2003/2007/2010 en Autocad

tekstscreenshots.jpg (7262 bytes)

Kandidaatselectie Scherm